Hibon kompresori

Hibon kompresori

Hibon postoji više od 100 godina, od 1899. godine. Na tržistu nudi širok spektar niskopritisnih kompresora za vazduh ili gasove pri različitim nivoima pritiska (do 3,5 bara), kao i vakuuma. Osnovni fokus kompanije je kvalitet svojih proizvoda. Mogu postojati različite varijante izrade uljne, bezuljne, sa dodatnom zaštitom od buke, sa ugrađenom frekventnom regulacijom… Hibon S2H Hibon SF Plus Duvaljke i niskopritisni...

...read more »

Vijčani blok GHH Rand

Vijčani blok GHH Rand

Vijčani blok GHH Rand Bezuljni komprimovani vazduh, koji proizvodi SILU vijčani kompresor omogućava jednostavan i čist pneumatski transport rastresitog materijala. SILU kompresori omogućavaju vazdušni transport materijala u obliku finog praha sve do krupnih granula. Ovim kompresorima se omogućava pouzdan rad sa niskim nivoom buke i dugim vekom eksploatacije. Prednosti: Postizanje pritiska od 3,5 bara i dovoljnog kapaciteta za brz transport robe Mogućnost zamene staro za...

...read more »