Analize delovnja sistemov KZ

Meritve in analizeMeritve in analiza so v bistvu poslovna mentaliteta in usmerjenost podjetja. Vse od servisnih storitev do optimizacij delovanja kompresorskih postaj je posledica predhodnih analiz tako strojev, kot delovanja celovitih sistemov komprimiranega zraka.

Poleg meritev, ki jih redno izvajamo v okviru servisnih storitev se lahko pohvalimo z še dodanimi uslugami na tem področju. Izvajamo meritve učinkovitosti kompresorjev in sistemov, preglede in odkrivanja puščanja komprimiranega zraka , ter analize sistemov z namenom optimizacije delovanja s krmiljenjen kompresorske postaje kot celota.

Nudimo vam meritve pretoka zraka celotne kompresorske postaje ali merjenje posameznih vej sistema. Omogočimo vam računalniško zajemanje podatkov o pretoku, tlaku porabi električne energije, ter grafično spremljanje posameznih parametrov . Na osnovi enodnevne ali tedenske meritve vam pokažemo izgube kompresorske postaje, nepotrebno obratovanje kompresorje. Prikažemo vam možnosti varčevanja z regulacijo VKP, z nakupom manjšega kompresorja za pokrivanje vrhov porabe ali pa s popravilom cevovodov in zatesnitvijo spojev porabnikov. S pomočjo zajetih podatkov vam lahko tudi izračunamo parametre za izgradnjo nove kompresorske postaje.