Otkrivanje (detekcija) puštanja vazduha

Zašto uraditi detekciju curenja (puštanja) vazduha?

Merenje curenja (puštanja) vazduha pod pritiskom, sprovodi se u cilju eliminisanja neželjenog curenje komprimovanog vazduha, a time i smanjenja troškove rada kompresora za proizvodnju komprimovanog vazduha usled nepotrebnih gubitaka komprimovanog vazduha.

Koliki trošak predstavlja curenje (puštanje) komprimovanog vazduha?

Ocena puščanja stisnjenega zraka

Šta možemo da otkrijemo?

Koristeći ultrazvuk, možemo otkriti curenje kompresovanog vazduha, pare, gasa. Utvrđujemo ispravnost rada vazdušnih ventila, drenažnih ventila, stanja ležajeva …Iskustveno, većina curenja je prisutna kod regulacionih ventila, kaoi raznih vrsta priključaka cevi ili drugih vrsta spojeva.

Način detekcije i sistematsko otkrivanje curenja (puštanja) vazduha

Više informacija možete videti na stranici našeg proizvoda

CALMS_LOGO_ALFA