Filteri i ostala oprema

Filteri i ostala oprema

Verovatno najčešće pitanje u vezi sa filtracije vazduhom pod pritiskom , koliko dugo elemenat filtera može da se koristi pre nego što se mora zameniti ? U zavisnosti od tipova filterskih elemenata vek određuje pad pritiska i apsorpcija ali i zasićenja elementa. Generalno , duže trajanje elementa filtera za očekivati kada vazduh se isporučuje sa klipnog kompresora . Kod rotacionih i vijačanih kompresora , zbog podmazivanje i visokog sadržaja ulja , može se očekivati kraći...

...read more »