CALMS

CALMS

Sistem za detekciju i sistematsko eliminisanje curenja vazduha

Calms

Šta želimo dobiti sa CALMS-om?

 • Da sistem otkrivanja i popravke curenja bude delotvoran
 • —Skratiti vreme detekcije na minimum
 • Pojednostaviti prikaz i pratiti mogućnost uštede kod eliminacije curenja
 • U proces uključiti menadžment kompanije
 • —Standardizovati proces rada
 • —Zaokružiti proces sanacije puštanja i prikaz te popravke u jedinstven sistematski prikaz

CALMS poboljšava proces otkrivanja i eliminisanja curenja

calms_krajsanje_procesa

 • —Upotreba napredne tehnologije mobilnih uređaja (tablet, GSM)
 • —Upotreba internet aplikacija za brži pristup svim korisnicima (menadžment preduzeca)
 • Automatska izrada radnog naloga i izveštaja
 • Smanjili smo broj koraka sa 25 na 12, uključujući i proces sanacije puštanja

Proces otkrivanja curenja vazduhaCALMS DIAGRAM HD

Uz pomoć mobilne aplikacije CALMS ceo proces se izvodi u 12 tačaka:

 • Kreirajte novi projekat CALMS na web server aplikaciji
 • Prenesite podatke na mobilni uređaj
 • Korišćenjem ultrazvuka locirajte i odredite stepen curenja
 • Vrednost dB sa fotografijom i audio zapisom unesite u mobilni uređaj
 • Karticom označite mesta puštanja
 • Povežite mobilni uređaj sa serverom
 • Automatsko generisanje izveštaja i obaveštenja o napredku popravke i curenja
 • Slanje izveštaja i obaveštenja putem e-maila
 • Automatska priprema CALMS za izvršenje popravke i praćenje napretka
 • Prenos podataka otkrivanja curenja na mobilne uređaje
 • Implementacija popravke pomoću mobilnih uređaja
 • Zaključak CALMS-a i izrada konačnog izveštaja

Prednosti otkrivanja curenja vazduha sa sistemom CALMS

 • CALMS je nadgradnja ručnog procesa otkrivanja curenja sa upotrebom naprednih tehnologija, internet aplikacija i mobilnih uređaja.
 • Uključuje menadžment preduzeća (uslov da sistem funkcioniše)
 • Omogućava brži proces implementacije, i do 50%
 • Uključuje mnogo više informacija o curenju (opis mesta, fotografiju, markiranje, audio snimak), što znači da služba održavanja ima manje posla i objedinjene sve podatke za popravku.
 • Sistem obuhvata sve ključne ljude (menadžment preduzeca, kontrola, unutrašnja revizija, održavanje…)
 • Mobilna aplikacija omogućava brzu kontrolu izvršenih popavki (podaci ne mogu da se falsifikuju…)
 • Sistem automatski izrađuje detaljna saopštenja i mesečne izveštaje o napretku u CALMS procesu.
 • Upotreba digitalnog ultrazvučnog aparata vam omogućava da tačno izmerite svako curenje i utvrdite prioritete u puštanju vazduha od najvećeg do najmanjeg.
 • Lokalizacija aplikacije (izbor jezika…, i mogućnost prilagođavanja pojedinih funkcija potrebama kupca)
 • CALMS omogućava razna poboljšanja u opremi, uštedu u korišćenju vazduha…
 • CALMS za razliku od ručnog sistema, koji se obično završi samo u otkrivanju curenja, uključuje i procenu cene popravke, a to ustvari dovodi do rezultata.
 • —Standardizovani proces koji funkcioniše u praksi zbog kompletne dokumentacije i kontrole sanacije.
 • —Upotreba naprednih mobilnih uređaja, pametni telefoni, tablet, android…
 • Svako mesto puštanja je oznaceno karticom, dokumentovanim podatcima, dB, procenom troškova popravke, materijalom za popravku, do 3 fotografije i eventualnim zvučnim snimkom.
 • —Popravka puštanja se vrši 30% brže i tačnije, nema potreba za dodatnim ispitivanjima i kontrolama.

 Mobilna aplikacija CALMS

 • —CALMS android mobilna aplikacija se koristi za unos podataka pri otkrivanju curenja načinu otklanjanja curenja.
 • —Aplikacija se koristi kod pametnih telefona i omogućava mnogo brže, pouzdanije informacije pri samo jednom unosu podataka. Podaci iz mobilnih aplikacija se automatski sinhronizuju sa serverom.
 • Mobilnom aplikacijom se zaokružuje ceo proces od otkrivanja, preko praćenja i popravke curenja, uz precizno evidentiranje vremena i troškova popravke.
 • —Eliminiše se potreba za dodatnim pregledom i proračunom materijala za popravku.
 • —Svako mesto curenja može se dokumentovati sa 3 fotografije, pre i posle popravke i zvučnim zapisom.
CALMS mobilna aplikacija

CALMS mobilna aplikacija

Više informacija na http://www.calms.com

CALMS_LOGO_ALFA