Centrifugalni kompresori Ingersoll Rand

Centrifugalni kompresori Ingersoll Rand

Ingersoll Rand centrifugalni (turbo) kompresori su poznati kao CENTAC (CENTRIFUGAL AIR COMPRESSOR).To su dinamičke mašine koje velikom brzinom rotora usmeravaju vazduh preko smernica ka difuzoru gde se kinetička energija usled velike brzine pretvara u energiju pritiska. Paleta proizvoda obuhvata kompresore kapaciteta od 30 – 2800 m3/min i pritiska od 1,3 – 40 bara. Osnovna podela kompresora je: niskopritisni, jednostepeni (1,3 – 3,2 bara) i visokopritisni, višestepeni (4,5...

...read more »