CAEMS nadzorni sistemi

Nadzorni sistem kompresorske stanice CAEMS (Compressed Air Energy Management System) je sistem za kontrolu i daljinski nadzor kompresorske stanice. Rešenje se zasniva na kontroleru PLC (sa Modbus i Ethernet priključka), 3G modema, OPC servera, sopstvenog LOGIC memorijske jedinice … Prednost sisitema je daljinski nadzor i monitoring komprimovanog vazduha od proizvodnje (kompresorska stanica) do potrošnje (mašina). Sistem omogućava pregled na internetu i redovnu mesečnu...

...read more »