VKP kontrolni sistemi

Predstavljamo vam svoj sistem za upravljanje i nadzor kompresora VKP, merenje protoka i proračun efikasnosti kompresora, što vam omogućava značajne uštede energije u vašoj kompresorskoj stanici. U okviri projekta EU za efikasno korišćenje energije postoji program subvencionisanja investicija, energetski consalting, i energetskih analiza. VKP (Vodjenje Kompresorske Postaje (stanice)) je otvoren sistem za upravljanje i kontrolu kompresora u kompresorskoj stanici prema...

...read more »