Vijčani blok GHH Rand

Vijčani blok GHH Rand

Vijčani blok GHH Rand Bezuljni komprimovani vazduh, koji proizvodi SILU vijčani kompresor omogućava jednostavan i čist pneumatski transport rastresitog materijala. SILU kompresori omogućavaju vazdušni transport materijala u obliku finog praha sve do krupnih granula. Ovim kompresorima se omogućava pouzdan rad sa niskim nivoom buke i dugim vekom eksploatacije. Prednosti: Postizanje pritiska od 3,5 bara i dovoljnog kapaciteta za brz transport robe Mogućnost zamene staro za...

...read more »