Hibon kompresori

Hibon kompresori

Hibon postoji više od 100 godina, od 1899. godine. Na tržistu nudi širok spektar niskopritisnih kompresora za vazduh ili gasove pri različitim nivoima pritiska (do 3,5 bara), kao i vakuuma. Osnovni fokus kompanije je kvalitet svojih proizvoda. Mogu postojati različite varijante izrade uljne, bezuljne, sa dodatnom zaštitom od buke, sa ugrađenom frekventnom regulacijom… Hibon S2H Hibon SF Plus Duvaljke i niskopritisni...

...read more »