Industrijski vijčani kompresori Ingersoll Rand

Industrijski vijčani kompresori   Ingersoll Rand

Vijčani kompresori su najpopularniji za proizvodnju komprimovanog vazduha, jer su pouzdani, jednostavni za instalaciju i održavanje. Kompresija se sprovodi rotacijom dva spiralna vijka (muški i ženski), između kojih je se nalazi vazduh. Smanjenjem zapremine vazduha usled međusobnog uparivanja žlebova vijaka dolazi do komprimovanja vazduha. Upotreba: Ingersoll Rand kompresori imaju trgovačko ime SSR (Simpicity, Serviseability, Reliability). SSR kompresori su energetski...

...read more »

ARO pneumatske pumpe

ARO pneumatske pumpe

Energetska efikasnost kod pneumatskih pumpi – 20-40 % uštede u potrošnji komprimovanog vazduha. Otporni na koroziju – kao opcija Nema zastoja ni pri vrlo niskim temperaturama rada. 20-40 % bolja efikasnost nego kod konkurencije. Niski ukupni troškovi eksploatacije za kompanije. Minimalna potrošnja vazduha po m3/min u industriji. Laka detekcija neispravne membrane. Mogućnost ugradnje brojača ciklusa. Kompatibilnost sa konkurentskim pumpama – jednostavna zamena sa...

...read more »

Centrifugalni kompresori Ingersoll Rand

Centrifugalni kompresori Ingersoll Rand

Ingersoll Rand centrifugalni (turbo) kompresori su poznati kao CENTAC (CENTRIFUGAL AIR COMPRESSOR).To su dinamičke mašine koje velikom brzinom rotora usmeravaju vazduh preko smernica ka difuzoru gde se kinetička energija usled velike brzine pretvara u energiju pritiska. Paleta proizvoda obuhvata kompresore kapaciteta od 30 – 2800 m3/min i pritiska od 1,3 – 40 bara. Osnovna podela kompresora je: niskopritisni, jednostepeni (1,3 – 3,2 bara) i visokopritisni, višestepeni (4,5...

...read more »

Vijčani kompresori Ingersoll Rand

Vijčani kompresori Ingersoll Rand

Komercijalni vijčani kompresori su veoma popularni u malim radionicama i zanatskim radnjama jer su pouzdani, jednostavnog uparavljanja i lakog održavanja. Kompresori brenda Ingersoll Rand obezbđuju konstantnu isporuku kvalitetnog vazduha, čime se obezbedjuje lakši i sigurniji posao. VIJČANI TAS KOMPRESORI 2.2 - 5.5 kW VIJČANI KOMPRESORI 4 - 11 kW VIJČANI KOMPRESORI UP5 11 - 37 kW IR KOMERCIJALNI VIJČANI KOMPRESORI SERIJE NIRVANA Snage od 5,5, – 30 kW Pritisak od 4,5 –...

...read more »