VKP kontrolni sistemi

Predstavljamo vam svoj sistem za upravljanje i nadzor kompresora VKP, merenje protoka i proračun efikasnosti kompresora, što vam omogućava značajne uštede energije u vašoj kompresorskoj stanici. U okviri projekta EU za efikasno korišćenje energije postoji program subvencionisanja investicija, energetski consalting, i energetskih analiza. VKP (Vodjenje Kompresorske Postaje (stanice)) je otvoren sistem za upravljanje i kontrolu kompresora u kompresorskoj stanici prema...

...read more »

CAEMS nadzorni sistemi

Nadzorni sistem kompresorske stanice CAEMS (Compressed Air Energy Management System) je sistem za kontrolu i daljinski nadzor kompresorske stanice. Rešenje se zasniva na kontroleru PLC (sa Modbus i Ethernet priključka), 3G modema, OPC servera, sopstvenog LOGIC memorijske jedinice … Prednost sisitema je daljinski nadzor i monitoring komprimovanog vazduha od proizvodnje (kompresorska stanica) do potrošnje (mašina). Sistem omogućava pregled na internetu i redovnu mesečnu...

...read more »