Centrifugalni kompresori Ingersoll Rand

Centrifugalni kompresori Ingersoll Rand

C1000Ingersoll Rand centrifugalni (turbo) kompresori su poznati kao CENTAC (CENTRIFUGAL AIR COMPRESSOR).To su dinamičke mašine koje velikom brzinom rotora usmeravaju vazduh preko smernica ka difuzoru gde se kinetička energija usled velike brzine pretvara u energiju pritiska. Paleta proizvoda obuhvata kompresore kapaciteta od 30 – 2800 m3/min i pritiska od 1,3 – 40 bara. Osnovna podela kompresora je: niskopritisni, jednostepeni (1,3 – 3,2 bara) i visokopritisni, višestepeni (4,5 – 40 bara)

Upotrebljava se:

Farmaceutska industrija, rafinerije, hemijska industrija, tekstilna industrija, transport materijala, prehrambena industrija i sve vrste industrija koje zahtevaju regulaciju kapaciteta na konstantnom pritisku, kontinuirano snabdevanje, efikasnost, bezuljni vazduh jednostavnog dizajna, savremenog uparavljanja i niskog troška održavanja.

Prednosti su:

  • Daju 100% bezuljni vazduh
  • Kompletna oprema za upravljanje i regulaciju
  • Napravljeni za industrijsku primenu
  • Maksimalna fleksibilnost regulacije kapaciteta (standardna regulacija preko modulacije, opterećen/rasterećen regulacija, start/stop ili auto/dual regulacija)
  • Vodeno hladjenje
  • Mikroprocesorski kontroler
  • Fluidi koji se takodje mogu komprimovati: azot