Vijčani blok GHH Rand

Vijčani blok GHH Rand

Vijčani blok GHH Rand

ghhBezuljni komprimovani vazduh, koji proizvodi SILU vijčani kompresor omogućava jednostavan i čist pneumatski transport rastresitog materijala. SILU kompresori omogućavaju vazdušni transport materijala u obliku finog praha sve do krupnih granula.

Ovim kompresorima se omogućava pouzdan rad sa niskim nivoom buke i dugim vekom eksploatacije.

Prednosti:

  • Postizanje pritiska od 3,5 bara i dovoljnog kapaciteta za brz transport robe
  • Mogućnost zamene staro za novo, zamene dotrajalih starih kompresora, generalni remont vijčanog bloka…
  • Izrada sopstvenih, specificnih kompresora sa GHH Rand vijčanim blokom
  • Kompresorska jedinica spremna za brzu instalaciju
  • Posebno dizajniran usis na ulazu u kompresor i izduv, na izlazu iz komoresora – pružaju nizak nivo buke
  • Instrument tabla sa indikatorom pritiska i temperature vazduha

GHH SILU IND

GHH SILU E