Vijčani kompresori Ingersoll Rand

Vijčani kompresori Ingersoll Rand

UP4-11kw_Rec_GhostedKomercijalni vijčani kompresori su veoma popularni u malim radionicama i zanatskim radnjama jer su pouzdani, jednostavnog uparavljanja i lakog održavanja. Kompresori brenda Ingersoll Rand obezbđuju konstantnu isporuku kvalitetnog vazduha, čime se obezbedjuje lakši i sigurniji posao.


VIJČANI TAS KOMPRESORI 2.2 - 5.5 kW

VIJČANI KOMPRESORI 4 - 11 kW

VIJČANI KOMPRESORI UP5 11 - 37 kW

IR KOMERCIJALNI VIJČANI KOMPRESORI SERIJE NIRVANAnirvana_5_30_kw

  • Snage od 5,5, – 30 kW
  • Pritisak od 4,5 – 10 bara
  • Kapacitet od 0,5 – 4,56 m3/min
  • Pogodan za korišćenje u industriji gde su zahtevi najveći
  • Velika ušteda energije
  • Rezervoari za vazduh od 270,500 i 750 litara
  • Opciona mogućnost integrisanog sušaća vazduha

    VIJČANI KOMPRESORI NIRVANA 5 - 30 kW