VKP kontrolni sistemi

Predstavljamo vam svoj sistem za upravljanje i nadzor kompresora VKP, merenje protoka i proračun efikasnosti kompresora, što vam omogućava značajne uštede energije u vašoj kompresorskoj stanici. U okviri projekta EU za efikasno korišćenje energije postoji program subvencionisanja investicija, energetski consalting, i energetskih analiza.

VKP (Vodjenje Kompresorske Postaje (stanice)) je otvoren sistem za upravljanje i kontrolu kompresora u kompresorskoj stanici prema stvarnoj potrošnji komprimovanog vazduha. Osnova sistema je Siemens ili Cybro kontroler, čime se omogućava komunikacija sa različitim vrstama kompresora, njihovo optimalno korišćenje, kontrolu kao i memorisanje i prenos podataka na PC računar. Prednost sistema je njegova otvorenost, koja vam omogućava da povežete do 8 raličitih tipova kompresora i praćenje zadatih parametara. Mogućnost uštede je višestruko veća u odnosu na cenu uređaja.

Dodatne opcije VKP sistema su:

 • Praćenje dodatnih parametara kompresora (potrošnja el.energije, temperatura…)
 • Prikaz dodatnih uređaja (sušač, ventili …)
 • Merenje stvarnog protoka FCI meračem (može pratiti potrošnju po pojedinim granama )
 • Proračun specifične potrošje energije
 • Izračunavanje troškova potrošnje električne energije
 • preprečevanje el. konice
 • Mogućnost prenosa signala alarma na mobilni telefon

Kontrolni sistem VKP omogućava merenje stvarnog protoka komprimovanog vazduha tj. potrebama za komprimovanim vazduhom . Kontroler prema zadatim parametrima na kompresorima automatski vrši grafičko praćenje pritiska električne energije, snage i drugih opcionih parametara i prilagodjava enrgetski optimalno upravljnje kompresorske stanice u odnosu na stvarnu potrošnju vazduha. Moguće uštede u struji su od 8 – 25%. Pomoću dodatnog programa koji vrši sedmodnevna merenja mogu se prikazati nepotrebni gubitci u kompresorskoj stanici . VKP kontolni sistem svojom automatskom regulacijom eliminiše rad neadekvatnih kompresora i smanjuje rad kompresora u režimu “rasterećeno”.

Prednosti regulacije kompresora sa VKP kontrolnim sistemom:

 • Paket je nastao na osnovu višegodišnjeg iskustva u kompresorskoj tehnologiji
 • Omogućava povezivanje različitih vrsta i poizvođača kompresora
 • Instalacija ima smisla za upotrebu za najmanje dva kompresora različitih veličina
 • Imate kompletan pregled potrošnje vazduha u m3/min,potrošnju električne energije u kWh, prikaz pritiska, rad opreme…
 • Mogućnost uštede i do 25 % električne energije (sto znači da će troškovi nabavke VKP – a biti nadoknađeni posle nekoliko meseci, u zavisnosti od veličine vaše kompresorske stanice)
 • Osnova je standardni PLC kontroler (Cybro, Siemens, Telemechanique…)
 • Otvorenost sistema za dalja povezivanja i nadogradnje
 • Programiranje proriteta rada kompresora (automatsko /ručno )
 • Mogućnost povezivanja preko OPC na nadzorni sistem SCADA ili NKP nadzorni sistem
 • Regulacija na osnovu merenja pritiska ili opciono na osnovu merenja protoka
 • Povezivanje na PC računar, gde možete pratiti potrošnju vazduha, potrošnju energije, dijagram pritiska, dijagram opterećenja i sve podatke memorisati za naknadne analize…